انسانهای بزرگ هرگز نمیمیرند - ( ارسلان اعتمادی )

 با سلام میخواستم در مورد موضوعی دیگر که در ناغان به آن توجه نمیشود بگویم.  در ناغان وقتی کسی فوت میکند و به رحمت خدا میرودمردم ناغان به اندازه ای که او از چه خانواده ای بوده است و ...

ادامه مطلب