داستان تاریخی ثبت مطلب در این بخش

جنگ نابرابر اعراب و بختیاریها

جنگ نابرابر اعراب و بختیاریها

   شیخ شریفات به طمع زنهای زیبای بختیاری وغنایم بسیار وتقرب در نزد منوچهر خان گرجی ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۲۲۰ خورشیدی برابر با ۱۲ فوریه ۱۸۴۲ میلادی طبق نوشته هنری لایارد درمحلی به نام چک سدر برخلاف موازین قبیله ای آن روز که عبور کن ...

ادامه مطلب
لشکرکشیهای ظهراب خان به ناغان وچگونگی سقوط او

لشکرکشیهای ظهراب خان به ناغان وچگونگی سقوط او

ظهراب خان کیست ؟ ظهراب خان پسر ابدالخان و مادرش نیز از طایفه شالو بود.ابدال خان هفت پسر داشت: عزیزاله خان ، حبیب اله خان ، فرج اله خان ، ظهراب خان ، مهراب خان ، خلیل خان و کریم خان. اولاد عزیز الله خان در قریه مهریک ، اولاد محراب خان در روستای کلبی ...

ادامه مطلب

وب سایت رسمی شهر ناغان/ خبرگزاری رسمی ناغان

ناغان